Tak jako v loňském roce byl i letos náš klub požádán o spolupráci při zajištění automobilové soutěže rallye PARAMO, mistrovství České Republiky.

Po loňských zkušenostech jsme neponechali nic náhodě a provedli jsme důkladnou přípravu celé akce. Náročnost tohoto úkolu si jistě umí každý představit : bylo zapotřebí ve dvou dnech obsadit 58 stanovišť, bez ohledu na počasí. Členitý terén, ve kterém se jednotlivé rychlostní zkoušky jely, byl pro CB spojení složitý.

Na tak velkou akci náš Českolipský CB klub sám nestačil a proto jsme oslovili kamarády z CB klubu Frýdlant a další síbíčkáře z Liberecka. Ochotně se přidali.

Všem zúčastěným patří velké poděkovaní za ohromnou výdrž při celé soutěži, nehledě na to, že odměna za celou tuto akci slabě pokryla náklady na dopravu. Počasí se přihlásilo správně dubnové, od sluníčka po sníh. Závodilo se v pátek od patnácti hodin do půlnoci a v sobotu od osmi do sedmnácti hodin. Každý z účastníků věděl, že na jeho spojení záleží bezpečnost na trati a tím i život závodníků. Je smutné, že několik "takysibičkářů" toto nemohlo pochopit a zkoušeli spojení rušit. Vybrat volné kanály byl největší problém. Každý ví, že taxi kanálům je lepší se vyhnout, i když se jedná o tak velkou akci. Když je ze čtyřiceti kanálů dvacet obsazeno taxi, tak mnoho možností nezbývá. Děkuji všem, kteří pochopili a přeladili se. Způsob komunikace na pásmu byl pro zajišťující sibičkáře předem určen a po celou dobu závodu byl dodržován. Svědčil o zodpovědném přístupu všech zúčastěných sibičkářů na rallye. Děkuji celému přípravnému týmu, který se na přípravě soutěže podílel. Při tragedii, která se stala, se ukázalo, že důkladná příprava nebyla marná a měla své opodstatnění. Poděkovaní patří kolegům z CB klubu Frýdlant pod vedením Zdenka Nové město pod Smrkem a zvláště pak Loupežníkovi za osobní nasazení při pomoci u nehody jakož i samozřejmě všem ostatním kdo se na celé akci podíleli.

Je krásné, když lidé najdou k sobě cestu, když mají chuť a zájem spolupracovat a my jsme si v praxi ověřili, že to jde. A proto závěrem mohu jenom říci: děkuji, děkuji všem, kteří pomohli a dokázali, že sibičko je užitečné i pro tak velkou akci, jakou rallye zajisté je. Další podrobnosti i fotodokumentací se dozvíte na našich stránkách http://cb.kkp.cz

Za CB klub Charlie Lima

Honza Sosnová