CB klub Česká Lípa

na akci

REKORD 2001

Zpět na hlavní stránku

  To byste chtěli vědět panáčkové čeho REKOD že to děláme, co ? Ale jo, řeknu Vám to : Není to žádný CB závod, není to dokonce ani akce CBčkáři pořádaná - je to Pokus o světový rekord v čerpání vody z Máchova jezera a transport této vody  pomocí  hasičské  techniky  na bývalé vojenské letiště Hradčany ! Více o akci samé se dočtete na stránkách zaměřených přímo na tuto akci.

Skutečná délka trati při pokusu o světový rekord je 55,6 km !!!Takže pro úplnost ještě kdo celou akci doopravdy pořádá - je to Občanské sdružení Hasiči České republiky - sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů, celá akce se koná 4. - 6. 5 2001, divácky nejzajímavější část se bude konat v průběhu celé soboty. Náš CB klub se na celé akci bude podílet jako dispečerská služba, budeme zajišťovat spojení pro potřeby pořadatele. Naši členové se této akce účastní zdarma, bez nároku na odměnu, pořadatel jim přislíbil stravu, čili za knedlík odvedeme pěkný kousek práce :-))
Místo konání je v malebném prostředí Máchova jezera, přilehlého okolí Máchova kraje a opuštěném vojenském prostoru Ralsko - Kuřivody, včetně jeho letiště Hradčany
(ze kterého přinášíme několik fotografií)

 . Jedná se o bývalý vojenský prostor užívaný dlouhodobě sovětskou armádou. V současné době je letiště využíváno Aeroklubem Česká Lípa, filmaři k natáčení historických filmů a jako skladovací prostory. Ostatní prostory se po odminování začínají využívat ke komerčním účelům a řešení bytové otázky. Celý průběh akce bude pravidelně zaznamenáván na stránkách pořadatele, pokud se dílo zdaří má být v provozu i digitální WEB camera, čili na internetu bude možno sledovat dění na letištní ploše Hradčany. Členové CB klubu se na tuto akci vcelku těší a o výsledku jejich počínání zde samozřejmě budeme informovat.

Máchovo jezero ze stožáru Borný
 
Pohled na Máchovo jezero